Ako kúpiť spoločnosť

Ponúkame spoločnosti, ktoré sú určené na predaj, čakajú na kúpu, na potenciálnych záujemcov. Môžete si vybrať spoločnosť z aktuálnej ponuky, ktorá je alebo nie je platcom dane z pridanej hodnoty, na základe toho, ako vám to vyhovuje a ako ste sa rozhodli. V ponuke nájdete spoločnosti bez histórie ako aj spoločnosti s históriou. V prípade potreby môžete zmeniť niektoré už zadané a vytvorené údaje, kde patrí napríklad meno spoločnosti, adresa jeho sídla, predmete alebo predmety podnikania a podobne. Každú zmenu je nevyhnutné zaznamenať do obchodného registra.

podnikanie s rozumom a patričný výsledok

Predaj sro s dph umožňuje kúpu spoločnosti, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty a má priradené daňové identifikačné číslo. Registrácia na daňovom úrade ako platca dane z pridanej hodnoty prináša isté výhody, čo znamená, že určitá časť tohto typu dane, ktorú obdržíte pri predaji tovaru či služieb, alebo naopak zaplatíte, sa vám vráti a obdržíte ju späť na základe určitých výpočtov, ktoré je potrebné rozpísať v daňovom priznaní. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty sa uvádza štvrťročne.

priestory spoločnosti

Uľahčite si štart vášho podnikania využitím sprostredkovateľskej spoločnosti, ktorá vypracuje kúpno-predajnú zmluvu a odvedie všetku potrebnú administratívnu prácu. Komunikujeme všetko nevyhnutné s príslušnými úradmi a inštitúciami bez toho, aby sme vás zbytočne zaťažovali priebehom procesu. Vo finále obdržíte oznámenie o zápise do obchodného registra, čím sa spoločnosťou stáva vašou. Týmto dňom je spoločnosť vo vašej právomoci a zodpovednosti a môžete sa pokojne pustiť do uskutočňovania a napĺňania vášho podnikateľského plánu. So zámerom dosiahnutia požadovaných výsledkov a dosiahnutia patričného obratu a zisku, Nedajte sa odradiť a vstúpte do novej fázy vášho života s odvahou a odhodlaním. Práve v takomto naladení a rozpoložení budete vo svojej sile dosahovať s väčšou pravdepodobnosťou naplnenie vašej prvotnej vízie.

Podobné príspevky